Sv En

Vanliga frågor

När ska jag ta testet?

Du bör vänta minst en vecka med att testa dig om du haft oskyddat sex, annars finns risk för falskt negativt provsvar. Får du reda på att den som du har haft sex med är smittad ska du däremot testa dig direkt.

Vad händer om jag är positiv?

Visar ditt provsvar att du är infekterad med klamydia blir du hänvisad att uppsöka läkare eller barnmorska för behandling och smittspårning. Detta kan du göra på olika typer av mottagningar, beroende på vilken region du tillhör. Exempel är en ungdomsmottagning, en hud-/könsmottagning eller en vårdcentral. I vissa regioner kan du få hjälp digitalt. Klamydia är en infektion som faller under smittskyddslagen, och du är därför skyldig att delta i smittspårningen om du får ett positivt provsvar.

Om du är positiv för gonorré kommer hud-/könsmottagningen att kontakta dig för uppföljande undersökning och behandling. Där kan du kan behöva ta fler test.

Vad visar mitt provsvar?

Ditt test analyseras för klamydia och gonorré i underlivet. Här kan du läsa mer om klamydia och här kan du läsa mer om gonorré. Provet testas inte för andra könssjukdomar, eller klamydia och gonorré som sitter enbart i hals, svalg, ändtarm eller öga. Om du är orolig över något av dessa kan du kontakta en ungdomsmottagning, en hud- och könsmottagning eller en vårdcentral.

Vad händer om jag tappat bort min personliga kod?

Av sekretesskäl ger vi inte ut några provsvar eller svarar på frågor om provsvar via mail. Behöver du en ny kod kan du kontakta oss här.

Syns det på förpackningen att jag beställt ett test?

Förpackningen är diskret utan några logotyper. Klamydia.se nämns inte.

Kan jag ge provet till någon annan?

Nej, provet är personligt och får endast utföras av personen som lagt beställningen. Om någon annan utfört ett prov som du beställt eller tvärtom - hör av dig till oss direkt.

Kan jag beställa ett test till en annan adress än min egen?

Ja, du skriver in den adress som du vill att provkitet skickas till. Är det inte din hemadress är det viktigt att du anger den boendes namn under “C/o-adress”.

Vilken typ av kit skickas hem till mig?

  • Västra Götaland - provtagningkit utifrån dialog med vårdpersonal

  • Västerbotten - Den typ av provtagningsmaterial som skickas hem till dig väljs ut utifrån ditt personnummer, det vill säga juridiska kön. Om du är osäker på om provtagningsmaterialet kommer vara rätt för dig, eller om du önskar få hem ett annat material, får du gärna kontakta oss så ordnar vi det.

  • Gävleborg - I samband med beställning får du bocka för vilka provtagningslokaler du vill provta dig utifrån hur du brukar ha sex; genialt (svabbprov för vagina eller urinprov för penis), svalgprov och/eller analt.

Hur tar jag provet?

Med provtagningskitet följer tydlig(a) instruktion(er) hur du genomför provtagning. Se mer under frågan "Vilken typ av kit skickas till mig”

Är testen pålitliga?

Testen är lika säkra som de du tar på mottagning. Vi använder samma laboratorier och testmetoder som vanliga vårdcentraler, hud- och könsmottagningar och ungdomsmottagningar. Provsvaret kan dock visa felaktigt negativt om du tar provet för tidigt efter att du haft oskyddat sex, och du bör därför vänta minst en vecka innan du tar testet.

Hittar du inte svaret på din fråga kan du kontakta oss här

Den här webbplatsen använder kakor

Vi använder cookies för att ge dig en förbättrad användarupplevelse och för att sammanställa statistik. Läs mer om hur vi använder kakor